Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 10% 05.04.2011


Дата розміщення: 
Дата здійснення дії: 
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Особлива інформація
Вид інформації:  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 276, офіс 6, 49100
Регіон емітента:  1210136600
Телефон керівника емітента:  0563739793
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 
Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (далі – Товариство) повідомляє, що 05.04.2011р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р ), було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) зменшився на 92 000 (дев’яносто дві тисячі) штук простих іменних акцій, що становить 15,3333 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням змін, розмір частки Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» складає 508 000 (п’ятсот вісім тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 84,6667% голосуючих акцій Товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ценральний брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 92 000 (дев’яносто дві тисячі) штук, що становить 15,3333% голосуючих акцій Товариства.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кононова Ксенія Юріївна

ProEmitent.INFO